Ngày 23.03: Phục Vụ Là Hiến Dâng Mạng Sống

 

 

Phục Vụ Là Hiến Dâng Mạng Sống

“Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (Mt 20,28)

faithful Suy niệm: Chỉ khác nhau bằng một chữ “được” (thể thụ động) mà giá trị của từ “phục vụ” khác nhau một trời một vực! Với Chúa Giêsu, phục vụ là mục tiêu của cả đời mình; còn các môn đệ - kể cả chúng ta - mục tiêu phấn đấu cả đời ta lại là được phục vụ! Với Chúa Giêsu, ai muốn làm lớn thì phải phục vụ, làm đầy tớ người khác; với chúng ta, muốn làm lớn để có người hầu kẻ hạ! Nghịch lý này đặt chúng ta trước một lựa chọn chẳng dễ chút nào. Thế nhưng, đó lại là con đường Chúa đã đi và muốn chúng ta chọn lựa để bước đi. Phục vụ Chúa, Giáo Hội và tha nhân đòi buộc mỗi người không những cho đi ý riêng mà cả mạng sống, nếu cần. Chỉ khi ấy, hai tiếng phục vụ mới tròn nghĩa, và mới nên giống Chúa Giêsu, Đấng không đến để được phục vụ.

Mời Bạn: Phục vụ cho một lý tưởng nhiều khi đòi hỏi người phục vụ phải thiệt thân. Chân lý này được minh chứng rõ ràng nơi các vị tử đạo, nơi các tu sĩ dâng hiến đời mình cho bệnh nhân phong cùi, HIV… Với bạn, hai chữ phục vụ có ý nghĩa và tầm cỡ nào?

Chia sẻ: Phải chăng các hoạt động phục vụ của đời bạn la để mong nhận được một sự đền đáp nào đó?

Sống Lời Chúa: Chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đau khổ vì nhân loại, tôi luôn sẵn sàng làm những hy sinh vô vị lợi cho anh chị em trong mùa Chay này.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con biết nhìn vào Vườn Cây Dầu, nhìn lên Thập Giá Chúa, để thấu cảm những nỗi đau Chúa đã chịu vì con, và nhận ra rằng Chúa yêu con thật lòng. Amen.

Chia sẻ bài viết này:
FaceBook  Twitter  
Bạn đang ở: Home Chia Sẻ Ngày 23.03: Phục Vụ Là Hiến Dâng Mạng Sống