Thông tin

ĐTC kêu gọi Giáo Hội chống lại chia rẽ, ghen tương

ĐTC kêu gọi Giáo Hội chống lại chia rẽ, ghen tương

Chúa cầu xin Chúa Cha cho Giáo Hội được hiệp nhất, được nên một ”như Cha và Con”, đồng thời Chúa Giêsu cũng cảnh giác chống lại những cám dỗ chia rẽ.

Nghe giảng - Sống Lời Chúa

Nghe giảng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống 2012

Nghe giảng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống 2012

Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông : "Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần...."

 

 

Tài Liệu - Slides

Video: Giảng lễ Chúa thăng thiên năm B

Video: Giảng lễ Chúa thăng thiên năm B

Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

Thánh Martinô - Suy Tư

Video: Thánh lễ tôn vinh Mẹ Fatima 13.5.2015

Video: Thánh lễ tôn vinh Mẹ Fatima 13.5.2015

Hãy ăn năn đền tội, siêng năng lần hạt Mân côi, tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ để cứu vãn thế giới khỏi nạn diệt vong… ban cho thế giới một nền hòa bình, ban cho từng người có được sự bình an viên mãn.

Hiệp Thông

Video: Để Lời được lớn lên: Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

Video: Để Lời được lớn lên: Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông : "Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần...."

The Sunday Mass In English

Pentecost Sunday (B)

Pentecost Sunday (B)

“Receive the Holy Spirit.  Whose sins you forgive are forgiven them,  and whose sins you retain are retained.”

 

Bạn đang ở: Home