Thông tin

Bế mạc tháng Mân Côi 10/2014

Bế mạc tháng Mân Côi 10/2014

Kết thúc tháng mân côi hôm nay (30.10), cũng hoa và nến mọi người tiến về thánh đường trong tâm tình yêu thương, dâng lên Mẹ những bông hoa tươi thắm và những ngọn nến cháy sáng dưới sự chủ trì của Thầy Đa Minh Phạm Thanh Cao.

Nghe giảng - Sống Lời Chúa

Cuộc sống mai hậu

Cuộc sống mai hậu

Đức Giêsu hứa rằng những ai “thấy Người Con” (tin vào Người Con) sẽ có sự sống đời đời. Tin Mừng Gioan thường dùng thì hiện tại để cho thấy rằng sự sống đời đời khởi sự ngay từ bây giờ cho những ai tin vào Đức Giêsu.

Tài Liệu - Slides

Video: Nhân đức yêu thương của Thánh Martinô

Video: Nhân đức yêu thương của Thánh Martinô

Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là : "Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy."

Thánh Martinô - Suy Tư

Nghe giảng tĩnh tâm thánh Martinô (2012 - 2014)

Nghe giảng tĩnh tâm thánh Martinô (2012 - 2014)

Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.

Bạn đang ở: Home